คำศัพท์ : debt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
debt (เด็ท)

หนี้สิ้น