คำศัพท์ : deb

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
deb (เด็บ)

หญิงเริ่มเป็นสาว