คำศัพท์ : deal

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
deal (ดีล)

จำนวนมาก แจกจ่าย

ทำ

ทำความตกลง

ทำการติดต่อ

การซื้อขาย