คำศัพท์ : de

(ถูกค้นหาทั้งหมด 143 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
de (เดอะ)

ณ ณ