คำศัพท์ : dawn

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dawn (ดอน)

รุ่ง เริ่มปรากฎขึ้นในใจเป็นครั้งแรก