คำศัพท์ : daub

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
daub (ดอบ)

รอยหยด