คำศัพท์ : data

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
data (เด-ทะ)

ตัวเลข