คำศัพท์ : darn

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
darn (ดาน)

ชุน (ถุงเท้า) แช่ง