คำศัพท์ : dank

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dank (แด็งค)

มีเหงื่อชุ่ม