คำศัพท์ : damp

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
damp (แด็มพ)

ดับ ชื้น