คำศัพท์ : damn

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
damn (แด็ม)

ประฌาม สักนิดเดียว