คำศัพท์ : dame

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dame (เดม)

แม่บ้านตามโรงเรียน คุณท้าว