คำศัพท์ : dam

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dam (แด็ม)

แม่ (ม้า) กั้น