คำศัพท์ : dale

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dale (เดล)

หุบเขา