คำศัพท์ : dais

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dais (เด-อิซ)

ยกพื้น