คำศัพท์ : dago

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dago (เด-โก)

ชาวเด-โก