คำศัพท์ : dad

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dad (แด็ด)

พ่อ