คำศัพท์ : cut

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cut (คัท)

ส่วนได้ สกัด

ตี (ลูกเทนนิส) อย่างตัด ๆ

งด

เจียน

ตัดไมตรี