คำศัพท์ : cuss

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cuss (คัซ)

สบถ คนโง่