คำศัพท์ : curt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
curt (เคิท)

สั้น ๆ