คำศัพท์ : currently

(ถูกค้นหาทั้งหมด 491 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
currently (เคอ-เร็นทลิ)

มีราคาขึ้นชั่วขณะนี้ กระแสลม