คำศัพท์ : curl

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
curl (เคิล)

พัน งอตัว

ดัด (ผม)