คำศัพท์ : cup

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cup (คัพ)

เหล้า ยา ความทุกข์

ถ้วย

จับ (นม)