คำศัพท์ : cry

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cry (คไร)

ร้องไห้