คำศัพท์ : coup

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
coup (คู)

การทำโดยกะทันหัน