คำศัพท์ : cot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 166 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cot (ค็อท)

กระท่อม คอก

เตียงนอน