คำศัพท์ : cosy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cosy (โค-สิ)

อุ่นสบาย