คำศัพท์ : cord

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cord (คอด)

ด้าย