คำศัพท์ : copy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
copy (คอพ-อิ)

ลอกแบบ ต้นฉบับเรียงพิมพ์