คำศัพท์ : cook

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cook

กับตันคุค ต้ม (เรื่อง) ขึ้น

ทำกับข้าว