cook หมายถึง กับตันคุค ต้ม (เรื่อง) ขึ้น ทำกับข้าว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 120 ครั้ง)

คำศัพท์ cook แปลว่า กับตันคุค ต้ม (เรื่อง) ขึ้น ทำกับข้าว หมายถึง กับตันคุค ต้ม (เรื่อง) ขึ้น ทำกับข้าว cook อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cook

กับตันคุค ต้ม (เรื่อง) ขึ้น

ทำกับข้าว