คำศัพท์ : coo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
coo (คู)

กู่