คำศัพท์ : coma

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
coma (โค-มะ)

มึนตึง