คำศัพท์ : col

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
col (ค็อล)

ที่ราบ