คำศัพท์ : coke

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
coke (โคค)

ถ่านหินที่เผาจนหมดควัน