คำศัพท์ : cog

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cog (ค็อก)

ฟันเฟือง