คำศัพท์ : cob

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cob (ค็อบ)

หงส์ตัวผู้ ม้า

ซังข้าวโพด

ก้อนถ่าน