คำศัพท์ : coal

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
coal (โคล)

ถ่านหิน