คำศัพท์ : clot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
clot (คล็อท)

เกาะกันเป็นพวง