คำศัพท์ : clog

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
clog (คล็อก)

ตัน เครื่องถ่วง