คำศัพท์ : clod

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
clod (คล็อด)

ก้อนดิน คนโง่