คำศัพท์ : clip

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
clip (คลิพ)

เล็ม (ผม) พูดไม่ออกเสียง g

เหน็บ