คำศัพท์ : clap

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
clap (คแล็พ)

เสียงดังเปรี้ยงตั้งอัตราเก็บ (ภาษี)

รีบทำสิ่งใดๆ

ปรบมือ