คำศัพท์ : clam

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
clam (คแล็ม)

หอยกาบ