คำศัพท์ : city

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
city (ซีท-อิ)

ภาคตะวันออกของกรุงลอนดอน พระนคร