คำศัพท์ : cine

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cine (ซีน-อิ)

เครื่องฉายภาพยนตร์