คำศัพท์ : cig

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
cig (ซิก)

บุหรี่