คำศัพท์ : chid

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
chid (ชิด)

ดุ (ลม) พัดเสียงดัง