คำศัพท์ : chef

(ถูกค้นหาทั้งหมด 142 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
chef (เฌ็ฟ)

หัวหน้าพ่อครัว