คำศัพท์ : char

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
char (ชา)

ผู้หญิงปัดกวาดบ้าน ปัดกวาดบ้าน

ทำให้ไหม้เกรียม