คำศัพท์ : chap

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
chap (แช็พ)

คาง ทำให้แตก

เจ้าหมอ